Židovské komunitné múzeum

Židovské komunitné múzeum sa venuje histórii a kultúre židovskej komunity v Bratislave a regióne. Stála expozícia Židia v Bratislave a ich dedičstvo je inštalovaná na prvom poschodí synagógy, ktorá dodnes slúži ako miesto židovských bohoslužieb. Výstava Znovuobjavené dedičstvo je náš výstavný projekt počas roku 2016. Múzeum je otvorené počas letnej turistickej sezóny.

V Bratislave pôsobí tiež štátne Múzeum židovskej kultúry, ktoré je špecializovaným múzeom Slovenského národného múzea.

Židovské komunitné múzeum

Bratislavská synagóga

Synagóga na Heydukovej ulici je jedinou synagógou v Bratislave. Postavená bola v kubistickom slohu v rokoch 1923 – 1926 a je dielom bratislavského židovského architekta Artura Szalatnaia-Slatinského. Synagógu vlastní a využíva bratislavská židovská komunita a je významnou pamiatkovo chránenou stavbou slovenskej medzivojnovej architektúry. Počas prehliadky múzea si návštevníci môžu prezrieť aj jej obnovený interiér.

Bratislavská synagóga

Každá rodina má svoj príbeh

Výstava Každá rodina má svoj príbeh je unikátny projekt o  rodinnejpamäti. V  spolupráci s odborníkmi z  Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied tu predstavujeme dvadsať príbehov. Vypovedajú o  živote pred vojnou aj o  nových začiatkoch  po oslobodení, o  pamäti na predkov a  posolstvách pre budúce generácie. Do projektu sa zapojili respondenti rôznych vekových skupín a  generácií, ktorí v  minulosti žili alebo žijú v  Bratislave. Svedectvo predmetov doplňujú rodinné spomienky a fotografie. Výstavu sprevádza vydanie rozsiahleho slovensko-anglického výstavného katalógu.

Každá rodina má svoj príbeh
EN

Lokalita

Heydukova 11-13, Bratislava
48°8'49.00"N, 17°6'43.50"E

piatok 10:00 - 16:00
nedeľa 10:00 - 16:00

Múzeum je otvorené od 21. mája
do 8. októbra / okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovské komunitné múzeum
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
synagogue.sk@gmail.com