Židovské komunitné múzeum

Židovské komunitné múzeum

Bratislavské Židovské komunitné múzeum vzniklo z iniciatívy bratislavskej Židovskej náboženskej obce v kontexte systematickej ochrany nášho kultúrneho dedičstva a pamiatkovej starostlivosti o objekt synagógy na Heydukovej ulici. V roku 2008 sme začali so spracovávaním Bárkányovej zbierky judaík v rámci príprav novej expozície bratislavského židovského komunitného múzea, od roku 2009 spolupracujeme s architektom Martinom Lepejom. V priebehu roku 2011 sme stavebno-technicky upravili výstavné priestory v synagóge. V júni 2012 sme otvorili stálu expozíciu múzea, ktorú v roku 2013 doplnil nový výstavný priestor.

Židovské komunitné múzeum


Stála expozícia múzea je situovaná v nevyužívanej časti synagógy v priestore bývalej ženskej galérie a priľahlého schodiska. Medzi vystavenými predmetmi prevládajú judaiká z pôvodnej Bárkányovej zbierky, ale inštalované sú aj predmety, ktoré darovali členovia bratislavskej náboženskej obce, niektoré sa viažu na tragické obdobie holokaustu.

Múzeum je prístupné verejnosti od 20. mája do 9. októbra (okrem židovských sviatkov) a našou víziou je, že sa stane integrálnou súčasťou turistického produktu hlavného mesta Bratislavy a vzdelávacích programov pre žiakov a učiteľov. Hlavná modlitebná sála, ako aj pamätná stena holokaustu sú prístupné návštevníkom múzea. Výstavný koncept a prevádzka múzea citlivo akceptujú skutočnosť, že synagóga dodnes slúži ako jediná funkčná židovská modlitebňa v meste. Návštevníci ju môžu navštíviť mimo času konania bohoslužieb a zároveň môžu vnímať vystavené židovské rituálne predmety v autentickom prostredí, pre ktoré boli vytvorené.

Okrem rozľahlej hlavnej modlitebne, ktorej dispozícia zostala nedotknutá, výstavný priestor ponúka návštevníkom ďalších približne 192 metrov štvorcových rozdelených do nasledujúcich sekcií:

- Hlavná sála. Prezentované sú štyri hlavné témy, a to komunity, rabíni, vzdelávanie a synagógy. Pamätná stena holokaustu je zároveň doplnená o predmety, ktoré súvisia s deportáciami, ukrývaním a aktívnym odbojom. Tieto predmety nám na výstavné účely požičali členovia bratislavskej Židovskej náboženskej obce. Súčasťou expozície v hlavnej sále sú aj predmety z povojnového obdobia, a tiež predmety z rokov obnovy židovského života v Bratislave po páde komunizmu.

- Judaiká. V priestore popri západnej strane galérie sú vystavené judaiká z tzv. druhej zbierky Eugena Bárkánya, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne a pôvodne mala byť vystavená v neologickej synagóge. Tú však v roku 1969 zničili pri výstavbe Mostu SNP.

- Schodisko, ktorým návštevník vystupuje k výstavným priestorom na galérii slúži ako ilustrácia časovej osi v histórii bratislavskej židovskej komunity.

- Arkáda. Priestor v arkáde je vyhradený pre príležitostné výstavy.

- Galéria. Priestor je vyhradený na príležitostné výstavy.

EN

Lokalita

Heydukova 11-13, Bratislava
48°8'49.00"N, 17°6'43.50"E

piatok 10:00 - 16:00
nedeľa 10:00 - 16:00

10. jún - 9. október 2022
zatvorené 7.8. a 25.9.2022


Kontakt

Židovské komunitné múzeum
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
synagogue.sk@gmail.com