Návšteva bratislavskej synagógy

Návšteva bratislavskej synagógy

Nová sezóna Židovského komunitného múzea začína 17. júla 2020. Skupinové návštevy do synagógy a múzea sú možné na požiadanie prostredníctvom synagogue.sk@gmail.com.

Návšteva bratislavskej synagógy


Synagóga na Heydukovej ulici je sakrálny priestor, miesto židovských bohoslužieb. Pravidelné bohoslužby (ortodoxné) sa konajú na Šabat a židovské sviatky. Návštevníkov úctivo žiadame, aby mali pri návšteve synagógy na sebe dôstojný odev. U mužov sa vyžaduje pokrývka hlavy (čiapka alebo klobúk), krátke nohavice sú nevhodné. Ženy musia mať dlhú sukňu alebo nohavice a zakryté ramenáEN

Lokalita

Heydukova 11-13, Bratislava
48°8'49.00"N, 17°6'43.50"E

piatok 10:00 - 16:00
nedeľa 10:00 - 16:00

Múzeum je otvorené od 17. júla
do 9. októbra 2020
okrem židovských sviatkov:
18.9., 20.9., 27.9., 4.10.


Kontakt

Židovské komunitné múzeum
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
synagogue.sk@gmail.com