Návšteva bratislavskej synagógy

Návšteva bratislavskej synagógy

Nová sezóna Židovského komunitného múzea začína 10. júna 2022. Skupinové návštevy do synagógy a múzea sú možné na požiadanie prostredníctvom tajomnik@znoba.sk.

Návšteva bratislavskej synagógy


Synagóga na Heydukovej ulici je sakrálny priestor, miesto židovských bohoslužieb. Pravidelné bohoslužby (ortodoxné) sa konajú na Šabat a židovské sviatky. Návštevníkov úctivo žiadame, aby mali pri návšteve synagógy na sebe dôstojný odev. U mužov sa vyžaduje pokrývka hlavy (čiapka alebo klobúk), krátke nohavice sú nevhodné. Ženy musia mať dlhú sukňu alebo nohavice a zakryté ramenáEN

Lokalita

Heydukova 11-13, Bratislava
48°8'49.00"N, 17°6'43.50"E

piatok 10:00 - 16:00
nedeľa 10:00 - 16:00

10. jún - 9. október 2022
zatvorené 7.8. a 25.9.2022


Kontakt

Židovské komunitné múzeum
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
synagogue.sk@gmail.com