Bratislavská synagóga

Bratislavská synagóga

Synagóga na Heydukovej ulici je jedinou zachovanou synagógou v Bratislave. Nachádza sa neďaleko historického centra mesta a bola postavená v rokoch 1923 – 1926, keď židovskí obyvatelia mesta bývali aj v jeho iných častiach, mimo Židovskej ulice. V Bratislave žilo v roku 1921 už 10 973 židov, a preto sa ortodoxná komunita rozhodla postaviť novú synagógu. Autorom projektu bol bratislavský židovský architekt Artur Szalatnai-Slatinský.

Bratislavská synagóga


Do ulice sa synagóga prezentuje sedempilierovou kolonádou, za ktorou je situovaná budova samotnej synagógy. Tá je prístupná úzkym bočným priechodom do západnej strany stĺporadia čelnej fasády. Centrálnou miestnosťou je rozľahlá modlitebná sála, v ktorej sa moderná železobetónová konštrukcia snúbi s historizujúcimi detailmi, akými sú napríklad arkády ženskej galérie, kovová bima alebo svätostánok zdobený štylizovaným florálnym ornamentom a motívom menory, typického židovského svietnika.

Interiér synagógy a jej mobiliár boli navrhnuté v duchu dobovej kubistickej architektúry typickej pre Bratislavu dvadsiatych rokov minulého storočia. V priestorovom riešení synagógy boli úspešne prepojené náboženské požiadavky, a to centrálna pozícia bimy a oddelené sedenie mužov a žien, s potrebami modernej mestskej komunity. V západnej časti budovy sú umiestnené toalety, šatne a ďalšie menšie miestnosti, ktoré slúžia ako študovne alebo sa v nich zhromažďujú členovia komunity. Synagóga dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu.


Szalatnai

Architekt synagógy

Artur Szalatnai-Slatinský (1891 – 1961) bol jedným z najvýznamnejších medzivojnových architektov na Slovensku. Po absolvovaní štúdia na Technickej univerzite v Budapešti sa v roku 1919 usadil v Bratislave. Svojou tvorbou menil tvár mesta viac ako štyridsať rokov. Zatiaľ čo jeho rané diela boli ovplyvnené historizujúcim štýlom, neskôr začal experimentovať aj s kubizmom, charakteristickým pre začiatok dvadsiatych rokov minulého storočia.

Szalatnai


Jeho najvýznamnejším dielom z tohto obdobia je práve synagóga na Heydukovej ulici, postavená v rokoch 1923 – 1926 na objednávku bratislavskej ortodoxnej židovskej komunity. Szalatnai bol pionierom modernej architektúry na Slovensku a jeho tvorbu nachádzame nielen v Bratislave, ale aj v Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, Komárne, či iných menších mestách. Bol vyhľadávaným architektom, jeho klientelu tvorili hlavne príslušníci židovskej strednej vrstvy, pre ktorú navrhoval vily a rezidencie. Zanechal však po seba aj viaceré vydarené realizácie sanatórií či kúpeľových komplexov. Szalatnai pravidelne prispieval do zahraničných, ale aj bratislavských časopisov o architektúre, akými boli Fórum a Slovenský staviteľ. Zároveň sa živo zaujímal o urbanizmus slovenských miest a zbieral materiály o ľudovej architektúre na území Slovenska.

Szalatnai


Szalatnai prežil holokaust. V roku 1942 dostal prezidentskú výnimku z deportácií. Posledné mesiace vojny od jesene 1944, keď Slovensko obsadila nemecká armáda, prežil v úkryte a od roku 1945 používal priezvisko Slatinský. Jednou z jeho povojnových realizácií je pamätník holokaustu, ktorý sa nachádza pred synagógou v Trnave. Artur Szalatnai-Slatinský je pochovaný na židovskom neologickom cintoríne v Bratislave.

EN

Lokalita

Heydukova 11-13, Bratislava
48°8'49.00"N, 17°6'43.50"E

piatok 10:00 - 16:00
nedeľa 10:00 - 16:00

10. jún - 9. október 2022
zatvorené 7.8. a 25.9.2022


Kontakt

Židovské komunitné múzeum
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
synagogue.sk@gmail.com