Sprevádzanie

Vzdelávanie

Židovské komunitné múzeum realizuje rôzne druhy vzdelávacích aktivít. Lektorské služby v stálej expozícii a sezónnej výstave prispôsobíme veku návštevníkov, typu školy alebo iným potrebám skupiny. Každý rok u nás privítame špecializované študijné kolektívy, podujatia občianskych združení, zahraničné kongregácie alebo iné skupiny.

Vzdelávací program

Vzdelávací program Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave realizujeme od roku 2013 v spolupráci s Odborom školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja. Program je určený pre stredné školy a pozostáva zo štyroch blokov, ktoré zahŕňajú dva semináre s naším lektorom v triede, seminár v múzeu a exkurziu do Pamätníka Chatama Sofera. Vzdelávacie materiály programu nájdete tu.

Prednáška

Večerný prednáškový cyklus realizujeme od roku 2013. Po prvých dvoch ročníkoch cyklu Otvárame dvere v synagóge program funguje ako podujatie Židovského kultúrneho inštitútu. V rámci programu vystupujú zaujímaví prednášajúci zo Slovenska aj zahraničia. Aktuálny program nájde tu.