EN
Synagogue Architecture in Slovakia

Synagogue Architecture in Slovakia:
A  Memorial Landscape of a  Lost Community

Maroš Borský
ISBN 978-80-969720-0-5
EAN 9788096972005
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah
Bratislava 2007
150 strán

Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva

Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva

Maroš Borský
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah
Bratislava 2010
32 strán

Židovské pamiatky západného Slovenska

Židovské pamiatky západného Slovenska

Maroš Borský
ISBN 978-80-969720-1-2
EAN 9788096972012
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah
Bratislava 2011
84 strán

Židia v  Bratislave a  ich kultúrne dedičstvo

Židia v  Bratislave a  ich kultúrne dedičstvo

Maroš Borský, Jana Švantnerová a kol.
ISBN 978-80-969720-2-9
EAN 9788096972029
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah
Bratislava 2012
116 strán

Tieň minulosti

Tieň minulosti

Jana Švantnerová a kol.
ISBN 978-80-969720-3-6
EAN 9788096972036
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah
Bratislava 2013
104 strán

Sme tu!

Sme tu!

Maroš Borský a kol.
ISBN 978-80-969720-4-3
EAN 9788096972043
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah
Bratislava 2014
72 strán

Engerau: Zabudnutý príbeh Petržalky

Engerau: Zabudnutý príbeh Petržalky

Maroš Borský a kol.
ISBN 978-80-969720-5-0
EAN 9788096972050
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah
Bratislava 2015
128 strán