EN
Besamim

Besamim

Besamim je nádobka na vonné korenie (najčastejšie klinčeky), ktorá sa používa pri rituáli havdaly na záver Šabatu. Týmto rituálom dochádza k oddeleniu svätého dňa Šabatu od profánnych dní. Slastná vôňa má duši veriaceho priniesť úľavu nad stratou komfortu a radosti zo sobotného odpočinku. Besamim zo Židovského komunitného múzea má tradičnú aškenázsku formu veže. Najstaršie príklady tohto typu pochádzajú z polovice 16. storočia a ich inšpiračnými zdrojmi boli pravdepodobne katolícke monštrancie a relikviáre. Valcovitá schránka tejto besamim je zdobená perforovanými otvormi v tvare štylizovaných heraldických ľalií, ktoré sú zoradené v dvoch zrkadlovo orientovaných pásoch. Ide o atypický dekoratívny prvok. Je zrejmé, že zlatnícky majster sa rozhodol tento motív použiť pre jeho dekoratívnosť a intenzívna vôňa ľalie mu poslúžila ako alúzia na funkciu besamim. Striebornú besamim vyrobil zlatník a hodinár Gustáv Milrad (1869 – 1835?) z Kutnej Hory. Milrad sa špecializoval na výrobu maloformátových judaík s rýdzosťou striebra 800/1000. Pohárik na kiduš z jeho dielne je majetkom Židovskej náboženskej obce Galanta a štvorhranná besamim sa nachádza aj v SNM – Múzeu židovskej kultúry. Besamim je na viacerých miestach poškodená, chýbajú jej dvierka a vlajočka, ktorá pôvodne vychádzala z hladkej kužeľovitej veže. Židovské komunitné múzeum svoje zbierkové predmety nereštauruje, ale konzervuje, nakoľko aj stopy poškodenia majú výpovednú hodnotu, ktorá by sa pri kompletnej obnove stratila. [JŠ]

Gustav Milrad, Kutná Hora, 1929 – 1935, striebro
výška: 19,5 cm, priemer: 6 cm
ŽM-D 1555 XI-70

LAUERMANN, Marek: Židé v Kutné Hoře. Kutná Hora 2006, s. 22.

KAŠPAROVÁ, Alena – KAMP, Michal: Židé na Havlíčkobrodsku. Havlíčkův Brod 2008, s. 44, 53.