EN
Československý vojnový kríž 1939

Československý vojnový kríž 1939

Holokaust – najkrutejšiu kapitolu histórie bratislavskej židovskej komunity dokumentujú tri predmety symbolizujúce tri rôzne stratégie prežitia – odboj, skrývanie sa a prežitie hrôz koncentračných táborov. Okolo 1 450 židovských mužov a žien sa pridalo k ozbrojenému odboju na Slovensku. Jeden z nich bol učiteľ v nováckom pracovnom tábore Alexander Bachnár, ktorý sa aktívne zúčastnil bojov v Slovenskom národnom povstaní. Po vojne mu udelili Československý vojnový kríž 1939 a ďalšie vojenské vyznamenania. [MB]

bronz, stuha
výška: 9,5 cm, šírka: 3,7 cm
daroval Alexander Bachnár
ŽM-D 1622 A-38a

SALNER, Peter: Prežili holokaust. Bratislava 1997.