EN
Chanukový svietnik

Chanukový svietnik, fragment

Svietnik s ôsmimi sviečkami sa zapaľuje počas sviatku Chanuka, nazývaného aj Sviatok svetiel. Je spomienkou na boj proti helenizácii židov, keď činnosť Jeruzalemského chrámu obnovili Makabejci. Podľa tradície sa stal zázrak, pri ktorom olej v lampe večného svetla horel namiesto jedného dňa celých osem dní. Počas osemdňového sviatku sa postupne zapália všetky sviečky, pričom od deviatej sviečky, nazývanej šamaš (hebrejsky sluha), sa zapaľujú ostatné. Ide o typ tzv. lavicovej chanukie, ktorý je jedným z dvoch tradičných typov tohto svietnika. Prezentovaná chanukia nie je kompletná, chýbajú kalíšky na olej a šamaš. Na odrazovej časti je vyobrazená dvojica levov držiacich tabule Desatora. Levy ako ochrancovia sú tradične zobrazovaní aj po stranách koruny či menory. Symbol leva je v judaizme veľmi populárny. Súvisí so znakom jedného z dvanástich kmeňov Izraela, kmeňa Júda, z ktorého pochádzal kráľ Dávid a z ktorého má vzísť aj Mesiáš. Pod dvojicou levov je hebrejský nápis "Zázrak Chanuky". Na vonkajšom okraji spodného podstavca je nápis v hebrejčine: „D.(oron) d.(eraša) od spolku Jesodei Hatora.“ Doron deraša bol dar, ktorý školský spolok dával svojim žiakom pri príležitosti bar micvy. Je pravdepodobné, že chanukia pochádza z Bratislavy, kde mala škola Jesodei Hatora (základy Tóry) dlhú tradíciu. Šesťročná škola bola pre chlapcov vo veku od 10 do 15 rokov a slúžila ako prípravka na štúdium v ješive. Bola založená v roku 1885 vďaka iniciatíve obchodníka Chajima Wolfa Grünhuta. Pri požiari geta v roku 1913 bola budova školy vážne poškodená. Opäť ju otvorili až v roku 1925. Chanukia bola vyrobená pravdepodobne v tomto období vo Varšave v podniku S. Sulikowski. [JŠ]

Varšava, prvá štvrtina 20. storočia
mosadz, výška: 30 cm
ŽM-D 562 II-153

GOLD, Hugo a kol.: Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti a súčasnosti. (Brno 1932) Bratislava 2011, s. 64-65.