EN
Návrh na pamätník obetiam holokaustu v Trnave

Návrh na pamätník obetiam holokaustu v Trnave

V zbierkach múzea sa nachádza aj časť pozostalosti slovensko-židovského architekta Artura Szalatnaia-Slatinského (1891 – 1961), ktorý navrhol synagógu na Heydukovej ulici. Obsahuje vzácne architektom signované fotografie, ktoré zachytávajú jeho rané práce, architektonické projekty a kresby. Je medzi nimi aj návrh na pamätník holokaustu, ktorý postavili v roku 1947 pred bývalou synagógou status quo ante v Trnave. Pamätník je dôležitým medzníkom architektonickej tvorby tohto druhu na Slovensku. Počas komunistického režimu sa stal holokaust marginálnou udalosťou v rámci verejného kultu pamäte. Oficiálna línia sa sústredila na hrdinstvo sovietskych osloboditeľov a partizánov v Slovenskom národnom povstaní, pričom najväčší dôraz sa kládol na vedúcu úlohu komunistického odboja. Spomienka na holokaust bola vymazaná z pamäti verejnosti, pamätníky zriaďovali židovské obce vo svojich komunitných priestoroch a cintorínoch v rámci interných spomienkových osláv. Trnavský pamätník holokaustu predstavuje malú výnimku z tohto trendu – stojí pred synagógou a je dobre viditeľný aj z ulice. Z architektonického hľadiska predstavuje zaujímavú koncepciu – okolo kenotafu stoja tri piliere prevzaté zo symboliky slobodomurárov (architekt bol pred vojnou členom bratislavskej lóže). V deväťdesiatych rokoch 20. storočia pamätník kompletne obnovili. [MB]

Artur Szalatnai-Slatinský, 1947
výška: 50 cm, šírka: 60 cm
ŽM-D 1296 B-16

BORSKÝ, Maroš: Artur Szalatnai-Slatinský. Príbeh bratislavského architekta.
Nepublikovaný rukopis.

Pamätník obetiam holokaustu v Trnave