EN
Pamätná tabuľa WW1

Pamätná tabuľa padlým vojakom z neologickej komunity, ktorí zahynuli v prvej svetovej vojne
Bratislava, dvadsiate roky dvadsiateho storočia

Táto skromná pamätná tabuľa s vlasteneckým veršom z hymnickej piesne Szózat, ktorú napísal maďarský básnik Mihály Vörösmarty v roku 1836, pochádza z bratislavskej neologickej synagógy. Pod veršom je zlatými písmenami napísaný zoznam miestnych židovských vojakov, ktorí padli v prvej svetovej vojne. Tabuľa patrí medzi predmety, ktoré majú svoj pôvod v bolestnej dileme pripomínania si padlých. Židovskí synovia a manželia zo Slovenska bojovali a zomierali za rakúsko-uhorskú monarchiu ako uhorskí židia. Avšak štát, v ktorom ich komunita po roku 1918 žila, vznikol vďaka kolapsu monarchie a jeho existencia závisela od zabezpečenia jeho hraníc proti revizionistickým snahám medzivojnovej maďarskej vlády. Keď budapeštianska židovská komunita iniciovala projekt vytvorenia centrálneho pamätníka padlým židovským vojakom z celého územia bývalého Uhorska v Synagóge hrdinov (Hősök Temploma), československé úrady pozorne sledovali možnú účasť slovenských židov, pretože projekt presahujúci trianonské hranice Maďarska vnímali s nevôľou. Keď sa budapeštianski židia pokúsili zapojiť do projektu neologické židovské komunity na Slovensku, tieto sa stiahli. Namiesto účasti na projekte pamätníka v Budapešti, rozhodli sa slovenskí židia pripomenúť si svojich padlých lokálne, vo svojich mestách, synagógach a cintorínoch. Prostredníctvom pamätných tabúľ, podobných tejto, si židia na Slovensku mohli uctiť pamiatku obetí vojny bez toho, aby sa vystavili politickej stigmatizácii. [RKP]

liatina
výška: 80 cm, šírka: 25,5 cm
ŽM-D 1291 D-19

KLEIN-PEJŠOVÁ, Rebekah: "Abandon Your Role as Exponents of the Magyars": Contested Jewish Loyalty in Interwar (Czecho)Slovakia. In: Association for Jewish Studies Review, roč. 33, 2009, č. 2, s. 341-362.

KLEIN-PEJŠOVÁ, Rebekah: Building Slovak Jewry: Communal Reorientation in Interwar Czechoslovakia, In: Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, roč. 30, 2012, č. 4, s. 18-40.

Reisner

Rudolf Reisner
foto: archív Alberta Marenčina


Morberger

Julius Morberger
foto: archív Alberta Marenčina