EN
Parochet

Parochet (opona na svätostánok)

Opona na svätostánok (parochet) má ornamentálne a kvetinové vzory. Pod skratkou, ktorá znamená Keter Tora (Koruna Tóry), môžeme vidieť nápis: „Toto darovali vážený pán Joel Neumann, nech jeho svetlo svieti, a jeho manželka pani Rikla, nech žije, vážený pán Ješajahu Markstein, nech jeho svetlo svieti, a jeho manželka Rivka, nech žije, svätej obci Jergen v roku 666 malého letopočtu“. Jergen je hebrejské pomenovanie pre Svätý Jur, nemecký názov bol Sankt Georgen, maďarský Szentgyörgy. V rámci židovského sveta sa stalo známym počas pôsobenia náboženskej autority a zapáleného obhajcu ortodoxie Mošeho Schicka, ktorý tu pôsobil ako rabín v rokoch 1838 – 1868, potom sa presťahoval do Chustu na Podkarpatskej Ukrajine. Neskôr sa stal uznávaným rabínskym dedičom Chatama Sofera v Uhorsku. Svätostánok (aron hakodeš) zahaľuje parochet (opona) na pamiatku opony, ktorá prikrývala archu zmluvy, ako o tom píše biblická Kniha Exodus: „Archu priniesol do svätostánku, zavesil zahaľujúcu oponu, čím zakryl archu ...“ (Ex 40,21). [FHJ]

Svätý Jur, 1905/1906
zamat, balvna, brokát, zlatá kovová niť, zvončeky
výška: 193 cm, šírka: 131 cm
ŽM-D 976 XIII-51

Svätý Jur. In: Encyklopédia židovských náboženských obcí, zväzok III., Bratislava 2012, s. 139.

Svätý Jur