EN
Pesachová Hagada

Pesachová hagada

Hagada je kniha, ktorá sa číta počas sederovej večere, prvý deň sviatku Pesach (v diaspóre sú to prvé dva dni), keď si židia pripomínajú odchod z Egypta. V minulosti sa na priblíženie príbehu využívali rôzne preklady, prirovnania, alebo vizuálne vysvetlivky. V hagadách sa často nachádza zobrazenie starovekej sederovej večere, keď židovskí učenci v meste Bnei Brak, rabíni Eliezer, Jošua, Elazar ben Azarjah, Akiva a Tarfon celú noc diskutovali o udalostiach odchodu z Egypta. Ilustrácie v hagade často zobrazujú aktuálnu sederovú večeru, pričom namiesto učencov z Talmudu predstavujú súdobých rabínov. Hagada od L. Singera zobrazuje členov dynastie Soferovcov: (zľava doprava) Akiva Eger, svokor Mošeho Schreibera, Chatam Sofer, Ketav Sofer a Ševet Sofer. Cez oblúkové klenby vidíme idealizované mesto Bnei Brak osvetlené slnečnými lúčmi. Ilustrácia je zmesou známych a bežne rozšírených prvkov portrétnej tvorby a krajinomaľby, ktoré sa využívali pri pohľadniciach a iných drobných tlačiach. Obrázky rabínov sa objavovali na litografiách či grafikách a veľmi často slúžili ako dekoračné predmety v domácnostiach alebo ako amulety. Celá hagada obsahuje 12 listov ilustrácií, ktoré netvoria jednotný vizuálny celok: ich štýl a tlač sa líšia, pravdepodobne ich vybrali z viacerých grafických súborov. Vydavateľstvo Josefa Schlesingera je príkladom židovskej knižnej kultúry v strednej Európe. Založili ho v Bratislave s cieľom vydávať diela Chatama Sofera. Neskôr sa stalo dominantným vydavateľstvom židovských kníh aj vo Viedni a Pešti. Po anšluse Rakúska sa presťahovalo do Tel Avivu, kde sa stalo známym pod názvom Sinai Publishing. [ZT]

preložil a komentár napísal rabín Dr. Leo Singer
vydavateľstvo Josef Schlesinger, 2. vydanie, Budapešť 1928/1929
výška: 30,5 cm, šírka: 23 cm
ŽM-D 1605 XVIII-26

YERUSHALMI, Yosef Hayim: Haggadah and History. A Panorama in Facsimile of Five Centuries of the Printed Haggadah from the Collections of Harvard University and the Jewish Theological Seminary of America. Philadelphia 1975.

COHEN, Richard I.: Jewish Icons. Art and Society in Modern Europe. Berkeley 1998.

Hagada