EN
Plášť na Tóru

Plášť na Tóru

Plášť na Tóru (meil) je zdobený aplikáciou koruny a hebrejským nápisom: „Koruna Tóry. Toto je dar ctihodného pána Jechiela Geiringera, nech žije, jeho manželky, pani Ley, nech žije, na počesť Tóry a počesť Boha v svätej obci Stampfen v roku 658 malého letopočtu “. Stampfen bol nemecký názov Stupavy (v maďarčine Stomfa). Tunajšia židovská obec bola jednou z najstarších na Slovensku a právo usadiť sa tam udelila židom šľachtická rodina Pálffyovcov v 17. storočí. V čase najväčšieho rozkvetu tvorila miestna židovská populácia jednu štvrtinu obyvateľov mesta. V roku 1803 postavili synagógu, v ktorej sa vystavený plášť pravdepodobne používal. Synagóga predstavuje výnimočný príklad deväťklenbového typu synagóg. Darcovia plášťa na Tóru, rodina Geiringerovcov, zohrávala dôležitú úlohu v tejto komunite po celé generácie. Plášť na Tóru (meil) slúži na ozdobenie a ochranu zvitku Tóry. Patrí medzi textilné rituálne predmety používané v synagógach aškenázskeho rítu a spolu so štítom na Tóru (tas), ukazovadlom (jad), nástavcami (rimonim) alebo korunou na Tóru (keter) je súčasťou zvitku Tóry, ktorá je uložená v svätostánku. Uvedené predmety zdobia a chránia Tóru, a tak napĺňajú dodržiavanie konceptu chidur micva, ktorý prikazuje oslavovať Boha a biblické prikázania prostredníctvom krásnych rituálnych predmetov. V niektorých východných komunitách (napr. Jemen, Irak, India) sa plášť na Tóru nepoužíva. Namiesto toho na ochranu zvitku Tóry slúži tzv. tik, čo je schránka vyrobená z dreva alebo kovu, zvyčajne bohato zdobená. [FHJ]

Stupava, 1894/1895
zamat, bavlna, zlatá kovová niť
výška: 80 cm, šírka: 41 cm
ŽM-D 1065 XIV-59

Stupava. In: Encyklopédia židovských náboženských obcí, zväzok III., Bratislava 2012, s. 124.

Stupava