EN
Pokladnička

Pokladnička na milodary pre chudobných a učencov v Svätej zemi
dvadsiate alebo tridsiate roky 20. storočia

Na tejto sériovo vyrábanej tradičnej pokladničke sa nachádza nápis v hebrejčine: „Milodary pre chudobných v mene rabína Meira Baala Hanesa blahej pamäti“ a v nemeckom jazyku: „Pre chudobných v Svätej zemi“. Medailón v strede zobrazuje obľúbený motív, Múr nárekov v Jeruzaleme, ktorý sa v hebrejčine volá Hakotel Hama‘aravi (Západný múr). Hebrejské slovo cedaka sa používa na označenie dobročinnosti a účelom pokladničky bolo zbierať milodary pre chudobných v Svätej zemi (Erec Israel). Hoci doslovný preklad výrazu cedaka je spravodlivosť, v skutočnosti má širší význam. Náboženskou povinnosťou každého člena židovskej komunity, hoci žije skromne, je pomáhať tým, ktorí trpia núdzou. Nejde pritom o otázku bohatstva, ale o to, že človek sa podelí s tým, čo má. Ľudia žijúci v nedostatku majú právo na milodary a môžu ich prijať bez hanby. Vo všeobecnosti sa milodary dávajú a prijímajú anonymne. Akt dávania milodarov sa má uskutočňovať počas celého roka, ale zvykom je zbierať dary obzvlášť počas slávnostných rodinných obradov, akými sú napríklad výročia a svadby, alebo počas sviatkov, príkladom môže byť Pesach a Purim. [FHJ]

kov
výška: 13 cm, šírka: 11 cm, hĺbka: 6 cm
ŽM-D 858 X-10

Besamim

Besamim vyrobené z olivového dreva
Jeruzalem, prvá štvrtina dvadsiateho storočia
ŽM-D 906 XI-48, ŽM-D 905 XI-47