EN
Prikrývka na calu

Prikrývka na chalu

Táto prikrývka na chalu (tradičný chlieb, ktorý sa jedáva počas Šabatu a iných sviatkov) je vyrobená z netradičného materiálu, má netradičnú farbu a nesie netradičný text. Prikrývky na chalu boli najčastejšie vyrábané z bielej bavlny symbolizúcej rosu. Tá v dvoch vrstvách chránila mannu, ktorú Izraeliti zbierali na púšti. Dva bochníky chaly symbolizujú dve dávky šabatovej manny. Charakteristickými nápismi boli napríklad citáty: „V deň siedmy si (Boh) odpočinul od všetkej práce, ktorú konal“ (Gn 2,2), alebo „Pamätaj na deň sobotného odpočinku, aby si ho svätil“ (Ex 20,8), či „Za­chovávaj deň sobot­ného od­počin­ku, aby si ho svätil, ako ti pri­kázal Pán, tvoj Boh!“ (Dt 5,12), prípadne „Na počesť svätého Šabatu a dňa sviatku.“ Bordový zamat je prinajmenšom taký atypický ako nápis vyšitý na prikrývke. Ide o citát z Knihy prísloví: „Kto nájde ženu statočnú? Je omnoho cennejšia než perly“ (Prís 31,10). Citát z Knihy prísloví zdôrazňuje dôležitú úlohu ženy, panej domu, pri zapaľovaní šabatových sviečok. Tie musia byť vždy dve, keďže pripomínajú príkazanie pamätať na Šabat a zachovať ho. Zároveň odkazuje na zvyk manželských požehnaní, pri ktorých v piatkový večer manžel číta manželke z Knihy prísloví (porov. Prís 31,10-31) a manželka mužovi recituje Žalm 112. Prikrývka bola vyrobená pravdepodobne v 20. – 30. rokoch 20. storočia, ale je možné, že vznikla v povojnovom období. [JŠ]

západné Slovensko, prvá štvrtina 20. storočia
zamat, žltá bavlnená niť
výška: 38 cm, šírka: 47 cm
ŽM-D 1188 XV-95