EN
Prikrývka na maces

Prikrývka na maces

Bavlnená obdĺžniková prikrývka slúžila na uloženie macesu, nekvaseného chleba, ktorý sa konzumuje počas sviatku Pesach. V troch vrstvách v nej boli uložené tri kusy macesu, ktoré symbolizujú tri skupiny izraelského národa (Kohenov, Levitov, Izraelitov), troch praotcov (Abraháma, Izáka, Jákoba) a tri miery bielej múky, z ktorej piekla Sára pohostenie pre Božích poslov. Je na nej vyšitý hebrejský nápis: „Toto je chlieb chudoby, ktorý jedli naši otcovia v Egypte.“ Predstavuje úvodné slová hagady popisujúcej útek Izraelitov z otroctva v Egypte. Sviatok Pesach je spomienkou i oslavou znovuzískania slobody. V centrálnom rámci vytvorenom nápisom sú umiestnené symboly Pesachu – sederový stôl a pohár pre proroka Eliáša. Na jednom z koncov prikrývky je vyšitá Dávidova hviezda s nápisom „Na Pesach“. Prikrývke dominuje vyobrazenie štyroch mužských postáv, tzv. štyroch synov. V Tóre sa na štyroch miestach vyskytujú príkazy o povinnosti otca hovoriť so svojimi deťmi o príbehu oslobodenia. Jednotlivé biblické pasáže boli personifikované prostredníctvom štyroch odlišných typov synov: múdrym (chacham) - Dt 6, 20-25, zlým (raša) - Ex 12,25-28, naivným (tam) – Ex 13,14-16 a takým, ktorý sa nevie pýtať (šeejno jodea lišol) – Ex 13,1-10. Predlohou pre ich stvárnenie bola Amsterdamská hagada vydaná v roku 1695. Autorom vyobrazení bol Abrahám ben Jacob, ktorý ich skopíroval z publikácie švajčiarskeho umelca Matthaeusa Meriana st. Historische Chronica vydanej vo Frankfurte v roku 1630. Prototypy takto stvárnených charakterových typov synov sa tešili veľkej popularite a boli často kopírované. [JŠ]

západné Slovensko, prelom 19. a 20. storočia
bavlna, červená bavlnená niť, čipka
výška: 45 cm, šírka: 154 cm
ŽM-D 1174 XV-791

WISCHNITZER-BERNSTEIN, Rahel: Von der Holbeinbibel zur Amsterdamer Haggadah. In: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 1931, č. 4, s. 269-286.

Amsterdamská hagada, detail

Amsterdamská hagada, detail