EN
Sitzbuch

Sitzbuch (kniha miest) synagógy na Zámockej ulici

Kniha miest (sitzbuch) je jediným predmetom v našej zbierke, ktorý pochádza zo synagógy na Zámockej ulici. V tejto knihe sa viedli záznamy o vlastníkoch sedadiel, ktoré sa predávali členom komunity. Vlastnícke práva na sedadlá sa dali previesť na inú osobu predajom alebo sa dedili. Sedadlá v mužskej časti synagógy mohli vlastniť aj ženy, ale nemohli ich používať. Synagóga bola postavená v rokoch 1862 – 1863. Židovská obec poverila výstavbou Ignáca Feiglera ml., popredného bratislavského staviteľa a dediča významnej stavebnej firmy. I. Feigler mal povesť nadaného a scestovaného majstra, ktorý sledoval moderné trendy v architektúre. Budova synagógy, ktorú postavil v Bratislave sa podobala iným mestským synagógam, vrátane synagógy na Oranienburgerstrasse v Berlíne a synagógy na Tabakovej ulici (Dohány utca) v Budapešti. Synagóga stála hlboko vo vnútri parcely, pred ňou sa nachádzalo malé nádvorie vytvorené dvomi vstupnými krídlami budovy, ktoré oddeľoval plot. Pôvodne zdobila vrchol centrálnej veže kupola. Hoci legenda hovorí, že kupolu odniesli anjeli, v skutočnosti túto úpravu realizovali v priebehu jedinej noci, keď sa Ketav Sofer, hlavný rabín Bratislavy, odmietol zúčastniť inaugurácie synagógy s kupolou. Synagóga bola zbúraná v roku 1961. [MB]

Bratislava, 1863
výška: 49 cm, šírka: 37 cm
ŽM-D 1344 XVIII-1

BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava 2007.

Zámocká