EN
Šiviti

Šiviti

Názov tabuľky šiviti je odvodený od prvého slova žalmu: „Stále si predstavujem Pána, akoby mi bol po pravici“ (Ž 16,8). Tradične sa umiestňuje na východnú stenu synagógy. Obsahuje viacero Božích mien a konkrétnych biblických veršov, čím sa jeho tvorba spája s kabalistickými meditačnými technikami. V hornej časti je zobrazený tetragramaton. V dolnej časti je motív menory, keďže verše písané v tvare menory boli typickými motívmi takýchto predmetov. Výnimočne dekoratívna a do detailov prepracovaná tabuľka šiviti bola podľa dedikačného nápisu pri hornom ráme určená „Pre Dom Pána v Holíči“, kde bola už v 17. storočí významná židovská komunita. Klasicistickú holíčsku synagógu, pre ktorú bola tabuľka šiviti určená, zbúrali po druhej svetovej vojne. Dielo vytvorili nielen na počesť Tóry, ale podľa jedného z nápisov, aj na počesť „môjho drahého a váženého priateľa Šloma Klamtatscha, nech jeho svetlo svieti, a jeho drahej a váženej manželky, pani Diny, nech žije, a ich celej rodiny, nech žijú, a ich zosnulého, drahého a úctyhodného syna, uznávaného Izáka Klamtatscha blahej pamäti, a jeho drahej matky z Holíča, nech je požehnaná medzi ženami, Mindel, nech žije. Nech je naše mesto postavené, Amen.“ Nakoniec autor svoje dielo podpísal: „Toto som vyrobil vlastnoručne tu vo Viedni v roku 633 malého letopočtu, podľa môjho výpočtu, ja, skromný Mendel Schreiber, pisár Tóry, modlitebných remienkov (tefilin) a mezuzot, šochet a kontrolór, syn pisára (sofera), váženého rava, rabína Izáka, pisára, nech je požehnaná pamiatka spravodlivých. Významný pisár v Pressburgu a okolí. Nech je naše mesto postavené, Amen.“ [FHJ]

Mendel Schreiber, Viedeň, 1872/1873
papier, atrament
výška: 72 cm, šírka: 70 cm
ŽM-D 1246 A-1

TAUBER, Heinz Jakob: Atlantida holíčských Židů. Praha 2003.

Synagóga Holíč