EN
Tablets of the Decalogue

Tabule Desatora zo synagógy na Rybnom námestí

K nemnohým zachovaným predmetom z bývalej neologickej synagógy patria tabule Desatora, ktoré boli umiestnené na fasáde budovy. Neologickú obec založila skupina nespokojných veriacich, ktorí nesúhlasili s pomermi v bratislavskej ortodoxnej komunite. V roku 1893 si dali postaviť synagógu na námestí v blízkosti Dómu sv. Martina. Táto synagóga, významná dominanta mesta, sa objavovala ako častý motív dobových pohľadníc. Dvojpodlažná budova, ktorú navrhol Dezső Milch v maurskom štýle, mala fasádu s nárožnými rizalitmi. Tie ukončovala dvojica typických oktogonálnych vežičiek s cibuľovitými strechami. Strednej časti fasády dominovala arkáda v maurskom štýle, nad ktorou sa nachádzal rad ozdobných okien. Interiér modlitebne bol usporiadaný konvenčne, ženskú galériu niesli liatinové stĺpy. Severná stena synagógy susedila s objektom židovskej komunity. Po druhej svetovej vojne sa synagóga využívala ako televízne štúdio. Jednu miestnosť používal architekt Eugen Bárkány na uskladnenie zbierky judaík židovskej obce v presvedčení, že budova bude neskôr slúžiť ako židovské múzeum. Avšak v apríli 1969 synagógu zbúrali, aby uvoľnila miesto pre nový most ponad Dunaj. Mnoho Bratislavčanov dodnes považuje toto rozhodnutie za tragickú stratu pre kultúrne dedičstvo mesta. Na mieste bývalej synagógy osadili v roku 1997 Pamätník holokaustu a v roku 2012 tam v období turistickej sezóny postavili jej zmenšenú repliku. [MB]

Bratislava, 1893, pieskovec
výška: 112,5 cm, šírka: 44 cm
ŽM-D 1634 A-48

BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava 2007.

Synagóga