EN
Vystrihovačka

Vystrihovačka s vyobrazením Šiur štube ješivy

Vystavená práca je reprezentatívnym svedectvom židovského ľudového umenia na Slovensku. Autorom tejto zložitej papierovej vystrihovačky je študent slávnej ješivy v Bratislave. Pravdepodobne slúžila ako mizrach, tradičný predmet, ktorý sa používal na dekoráciu a označenie východnej steny v synagóge alebo židovskej domácnosti. Fotografia v strede vystrihovačky je pravdepodobne náhradou pôvodnej centrálnej časti. Zachytáva Šiur štube, hlavnú prednáškovú miestnosť bratislavskej ješivy, ktorá bola zároveň najprestížnejšou modlitebňou v meste. Šabatové aj každodenné bohoslužby tu viedol hlavný rabín. Vystrihovačka je orámovaná nápismi v hebrejčine: „Toto je zákon o chráme: Na temene vrchu celé ohraničené územie zôkol-vôkol je svätosväté. To je zákon o chráme“ (Ez 43,12); „Správne si postupoval, keď si mal na mysli stavbu domu na počesť môjho mena. Ten dom však nepostavíš ty, ale tvoj syn, ktorého splodíš. On postaví dom na počesť môjho mena“ (1 Kr 8,18-19); „Tak som ti postavil dom za obydlie, miesto na trvalé bývanie“ (1 Kr 8,13); „Tí, čo sú zasadení v dome Pána, budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha“ (Ž 92,14). [FHJ]

Moše Dov Katz Miller, Bratislava, 1865/1866
výška: 60 cm, šírka: 60 cm
ŽM-D 1419 A-9

SHADUR, Joseph – SHADUR, Yehudith: Traditional Jewish Papercuts. An Inner World of Art and Symbol. Hanover – London 2002, s. 166, obr. 5.20.

Vystrihovačka