EN
Židovská jedáleň

Židovská jedáleň na Zámockej ulici

Budova kóšer jedálne bola postavená v roku 1937 a zohrala významnú úlohu v živote židovskej komunity. Jedáleň, nazývaná Kuchyňa, bola dôležitým miestom stretnutí židovskej mládeže koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Profesor Pavel Traubner tu začiatkom deväťdesiatych rokov organizoval pravidelné diskusie, tzv. Židovské fóra. Po roku 1968, keď emigroval do Izraela posledný rabín Eliáš Katz, zostala Kuchyňa jediným kóšer miestom, a to vďaka vedeniu pani Edity Katzovej. Pani Katzová bola vdova po Izidorovi Katzovi, šochetovi z Galanty, ktorý pôsobil ako najvyššia židovská náboženská autorita na Slovensku v rokoch 1968 – 1977. V máji 1984 mladá anglo-židovská fotografka Judy Goldhill sprevádzala v Československu delegáciu britskej židovskej organizácie Central British Fund (CBF) for World Jewish Relief. Z jej spomienok vyberáme: „Naša návšteva Bratislavy bola jednoznačne najvýznamnejšou udalosťou. Pocit spolupatričnosti, súdržnosti a starostlivosti bol hmatateľný. Hoci som si uvedomovala, že som svedkom konca jednej éry, smútok sa trochu rozptýlil vďaka vitalite a energii pani Katzovej a jej pomocníčok. Ich šľachetnosť a nadšenie udržiavali komunitu pri živote, a to v doslovnom aj prenesenom význame tým, že vytvárali príjemné prostredie, ktoré umožňovalo návštevy, spoločenský život a udržiavanie vzájomných kontaktov.“ [MB]

foto: Judy Goldhill, Bratislava, 1984
výška: 26 cm, šírka: 38,5 cm
ŽM-D 1628 A-42

Na základe komunikácie s Judy Goldhill, 30. marec 2012

Židovská kuchyňa

Kuchyňa židovskej jedálne na Zámockej ulici
foto: Judy Goldhill, Bratislava, 1984
výška: 26 cm, šírka: 39,5 cm
ŽM-D 1627 A-41